KUNNIOITUS - YHTEISÖLLISYYS - HAUSKUUS - ERINOMAISUUDEN TAVOITTELU

 

TUOMARI, joka kunnioittaa peliä...

Palvelee peliä luottamuksen arvoisesti
 • Tuomarin pitää tehdä aina parhaansa – pelistä riippumatta.
 • Parhaiten tuomari palvelee peliä huolehtimalla pelin turvallisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja lajinomaisuudesta.
 • Osaamisen ylläpito ja kehittäminen kuuluvat tuomarina toimimiseen.
   
Huolehtii pelin turvallisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja lajinomaisuudesta
 • Vaarallisiin tekoihin tulee reagoida aina.
 • Tuomarin pitää toimia ehdottoman puolueettomasti ja ilmoittaa nimeäjälle mistä tahansa seikasta, joka voi vaarantaa puolueettomuuden.
   
Pysyy rauhallisena, ei provosoidu, eikä provosoi
 • Muiden huono käytös ei oikeuta tuomaria huonoon käytökseen.
 • Hyvä tuomari pyrkii käytöksellään rauhoittamaan muita.
   
On rehellinen itselleen ja pelille 
 • Tuomarin tehtävä on vastuullinen luottamustehtävä.
 • Tuomarin tulee pidättäytyä tehtävästä loukkaantumisen, sairauden tai väsymyksen sattuessa.
 • Tuomari voi tuomita vain niitä tapahtumia, jotka hän näkee ja tuomarin pitää perustella ratkaisunsa rehellisesti.
 • Tuomarin tulee olla valmis myöntämään virheensä.
 • Tuomari ei voi osallistua suoraan tai välillisesti niitä sarjatasoja koskevaan vedonlyöntiin, joissa hän toimii tuomaritehtävissä.
 • Tuomarin tulee ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista viipymättä sarjan järjestäjälle tai Suomen Jääkiekkoliiton erotuomarikouluttajalle.